Låna klubbåt

Som medlem har du möjlighet att låna klubbåt.
REGLER FÖR UTLÅNING AV WBS KLUBBÅTAR

Klubbens medlemmar har möjlighet att låna klubbens båtar i samband med WBS egna aktiviteter. T ex kan du låna en C55 vid våra Måndagsseglingar.

Ingen utlåning av jollar får ske vid tillfällen då följebåt saknas. Flytvästar skall alltid användas!

Klubbmedlemmar skall även ges möjlighet att använda WBS klubbåtar för deltagande i kappseglingar såväl inom som utom Sverige. En förutsättning är att båten inte är upptagen i någon av klubbens egna aktiviteter och ett krav är att låntagaren har deltagit i klubbens seglingar och visat sina seglingskunskaper. Det räcker inte att kunna visa upp ett förarintyg eller en skepparexamen.

OM OLYCKAN ÄR FRAMME

Uppkomna skador skall ersättas. Båtens försäkring kan tas i anspråk men självrisker och andra kostnader betalas av låntagaren.

Dock svarar WBS för skador som uppkommer i WBS egna aktiviteter och vid deltagande i Kullen Cup.

Skicka en förfrågan om lån av båt till: info@vikensbs.se.

Dela gärna