Säg hej till WBS nya styrelse!

WBS styrelse 23/24

På årsmötet den 19 november valdes följande till ledamöter i WBS styrelse för verksamhetsåret 23/24. Från vänster uppifrån på bilden: Jesper Johansson, Musse Söderberg, Claes Thomasson, Margareta Tello, Fredrik Rege, Lars Meijer, Göran Örtegren, Per Lindvall, Max Sommelius (båda sistnämnda ej med på bild) och sist men inte minst Fredrik Ottermo som blir ny ordförande […]

WBS Årsmöte 20 november

Wikens Båtselskaps medlemmar hälsas varmt välkomna till årsmöte, söndag 20 november kl 14:00 i WBS klubbhus; ”Kajutan”.